Ombygd manifold med tileggsdyser

ombygdmanifoldmedtileggsdyser.jpg