Demont. topp pga. oljelekk (standar)

demonttopppgaoljelekkstandar.jpg